Artık Her Marka Kendi Sitesinde Ötecek

runway-blog-mp-t

Milli Piyango İdaresi’nin 1 Nisan çekilişinin Sosyal Medya’ya vurduğunu sizlerle paylaşmıştık. 1 Nisan’ın ardından ‘Şaka yaptık hahaaa!’ diye bir açıklama beklerken Milli Piyango idaresi sosyal medya kampanya ve çekilişlerine izin vermeyi durdurduğunu  resmi olarak sitesinden duyurarak onayladı.

Milli piyango idaresi sosyal ağlar üzerinde yapılan kampanya ve çekilişlerin son zamanlarda sosyal paylaşım siteleriyle ilgili olarak yaşanan hızlı ve ani gelişmelerle bağlantılı olduğunu, bu kampanya katılımlarında sıkıntı yaşandığını ve katılımcıları olumsuz etkilediğini  ileri sürerek Sosyal Medya’da Kampanya Devrini kapattı.

Ve markalar devleti için Mikro Siteler Devri başlamış oldu.

Milli Piyango İdaresi der ki;

Milli Piyango İdaresi 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi hükmü uyarınca karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler için MPİ’ye başvuru zorunludur. İzin taleplerini değerlendirme, düzenlemenin izin kapsamı içinde olup olmadığına karar verme, uygun görülenlere izin verme, aynı kişi veya kuruluş tarafından veya ürün bazında bir takvim yılı içinde düzenlenebilecek piyangoların sayısı ile katılım şekil ve şartlarını belirleme, günün gelişen şartlarına uygun olarak piyangolarla ilgili benzeri kurallar koyma gibi konularda Milli Piyango İdaresi yetkilidir.

Böylece artık her marka kendi mikro sitesinde ötecek :)

Paylaş